Katsukawa Shun'ei: Actor Segawa Kikunojô III - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shun'ei

Title: Actor Segawa Kikunojô III

Date: 1790

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image