Utagawa Kunihisa: Kaga no kuni Ataka no seki Kanjinchô no zu - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Kunihisa

Title: Kaga no kuni Ataka no seki Kanjinchô no zu

Date: 1883

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image