Utagawa Shigekiyo: True View of Prosperity: Roundtrip River Steamship Service of the Ryôgoku Transportation Company (Tôkyô Ryôgoku tsûun kaisha kawa jôki ôfuku sei'ei shinkei no zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Shigekiyo

Title: True View of Prosperity: Roundtrip River Steamship Service of the Ryôgoku Transportation Company (Tôkyô Ryôgoku tsûun kaisha kawa jôki ôfuku sei'ei shinkei no zu)

Date: 1877

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...