Katsukawa Shunsho: View of the Scenery of Enoshima Seen from Koshigoe (Sôshû Enoshima no fûkei Koshigoe no hô yori miru zu) - Museum of Fine Arts

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: View of the Scenery of Enoshima Seen from Koshigoe (Sôshû Enoshima no fûkei Koshigoe no hô yori miru zu)

Date: Japanese, Edo period

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Similar Prints Compare Prints...