Utagawa Yoshitaki: Actors Nakamura Jakuemon I as Dokuro and Arashi Rikan III as Nozarashi Gosuke (TR), Ichikawa Fudenosuke I as Katsuragi (BR), and Mimasu Daigorô IV as Daiba Nisaburô and Ichikawa Ennosuke as Hanagatamaru (L), in Act 3 of Kuruwa no Kadomatsu - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: Actors Nakamura Jakuemon I as Dokuro and Arashi Rikan III as Nozarashi Gosuke (TR), Ichikawa Fudenosuke I as Katsuragi (BR), and Mimasu Daigorô IV as Daiba Nisaburô and Ichikawa Ennosuke as Hanagatamaru (L), in Act 3 of Kuruwa no Kadomatsu

Date: 1859

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image