Yoshifuji: Chinese Children Clumped Together to Make a Person (Kara no ko ga, yori katamatte, hito ni naru) - Museum of Fine Arts

Artist: Yoshifuji

Title: Chinese Children Clumped Together to Make a Person (Kara no ko ga, yori katamatte, hito ni naru)

Date: 1847-52

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...