Tsukioka Yoshitoshi: Iroha awase - Museum of Fine Arts