Utagawa Kunimaro I: Hachijôjima no chinju shôichii Tametomo Daimyôjin raiyu - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Kunimaro I

Title: Hachijôjima no chinju shôichii Tametomo Daimyôjin raiyu

Date: 1843-47

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image