Utagawa Yoshitaki: Actors Kataoka Gatô II as Hosokawa Katsumoto (R), Ichikawa Ebijûrô V as Geki Saemon and Mimasu Daigorô V as Nikki Danjô (L) - Museum of Fine Arts

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: Actors Kataoka Gatô II as Hosokawa Katsumoto (R), Ichikawa Ebijûrô V as Geki Saemon and Mimasu Daigorô V as Nikki Danjô (L)

Date: 1870

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...