Toyokawa Yoshikuni: Actor Nakamura Fukunosuke as both Seihaku and Tamamo no Mae - Museum of Fine Arts

Artist: Toyokawa Yoshikuni

Title: Actor Nakamura Fukunosuke as both Seihaku and Tamamo no Mae

Date: 1822

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...

Download Image