Tsukioka Yoshitoshi: The Snake Catcher Gamakurô and the Female Dancer Kakehashi (Uwabamitori Gamakurô, Onna Dengaku Kakehashi), from the series Sagas of Beauty and Bravery (Biyû Suikoden) - Museum of Fine Arts

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: The Snake Catcher Gamakurô and the Female Dancer Kakehashi (Uwabamitori Gamakurô, Onna Dengaku Kakehashi), from the series Sagas of Beauty and Bravery (Biyû Suikoden)

Date: 1867

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...