Totoya Hokkei: Actor Arashi Kichisaburô II as Akizuki Taizen - Museum of Fine Arts

Artist: Totoya Hokkei

Title: Actor Arashi Kichisaburô II as Akizuki Taizen

Date: 1816

Details: More information...

Source: Museum of Fine Arts
Browse all 37,142 prints...