Tsukioka Yoshitoshi: 「近世人物誌」「やまと新聞附録」 「第十二」「五代目坂東彦三郎」 - Tokyo Metro Library

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: 「近世人物誌」「やまと新聞附録」 「第十二」「五代目坂東彦三郎」

Date: 1887

Details: More information...

Source: Tokyo Metro Library
Browse all 13,513 prints...

Similar Prints Compare Prints...