Mizuno Toshikata: Ladies in the Bunsei era enjoying cherry blossoms — Hanami, Bunsei-goro Fujin - Japanese Art Open Database

Artist: Mizuno Toshikata

Title: Ladies in the Bunsei era enjoying cherry blossoms — Hanami, Bunsei-goro Fujin

Date: 1893

Details: More information...

Source: Japanese Art Open Database
Browse all 17,130 prints...

Similar Prints Compare Prints...