Utagawa Toyoharu: Uki-e (Perspective Picture) of The Sandbar by Fukagawa Shin-Ohashi Bridge, Edo - Edo Tokyo Museum

Artist: Utagawa Toyoharu

Title: Uki-e (Perspective Picture) of The Sandbar by Fukagawa Shin-Ohashi Bridge, Edo

Details: More information...

Source: Edo Tokyo Museum
Browse all 6,165 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...