Katsukawa Shunsho: ICHIKAWA Danjuro V Playing 'Sukeroku' - Edo Tokyo Museum

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: ICHIKAWA Danjuro V Playing 'Sukeroku'

Details: More information...

Source: Edo Tokyo Museum
Browse all 6,165 prints...

Similar Prints Compare Prints...