Toyohara Kunichika: Otani Hiroji as Enma Doroku; Onoe Kikugoro as Ten'nin Kichiza; Nakamura Shikan as Nio Rikimatsu; Kawarazaki Sanjo as Raijin gorozo; Bando Hikosaburo as Yorimasa genta 大谷広治のゑんま銅六、尾上菊五郎の天人吉三、中村芝翫の仁王力松、河原崎三升の雷神五郎蔵、坂東彦三郎の頼政源太 - British Museum

Artist: Toyohara Kunichika

Title: Otani Hiroji as Enma Doroku; Onoe Kikugoro as Ten'nin Kichiza; Nakamura Shikan as Nio Rikimatsu; Kawarazaki Sanjo as Raijin gorozo; Bando Hikosaburo as Yorimasa genta 大谷広治のゑんま銅六、尾上菊五郎の天人吉三、中村芝翫の仁王力松、河原崎三升の雷神五郎蔵、坂東彦三郎の頼政源太

Date: 1870

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...