Tsukioka Yoshitoshi: Tsuki no monogurui - Fumihiroge / Tsuki hyaku sugata - British Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Tsuki no monogurui - Fumihiroge / Tsuki hyaku sugata

Date: 19thC

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Colour woodblock print. Ono no Otsu on Gojo-bashi, unrolling a letter from her deceased lover.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...