Tsukioka Yoshitoshi: Daro no tsuki - Taira no Kiyotsune / Tsuki hyaku sugata - British Museum

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Daro no tsuki - Taira no Kiyotsune / Tsuki hyaku sugata

Date: 19thC

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Colour woodblock print. Taira no Kiyotsune playing the flute at the stern of his warship, in 1183, before taking his own life.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...