Utagawa Yoshikazu: Nitta Yoshitada no tamashii ikarite ada to ho-fu - British Museum

Artist: Utagawa Yoshikazu

Title: Nitta Yoshitada no tamashii ikarite ada to ho-fu

Date: 1852

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...