Utagawa Kuniyoshi: Tsuzoku Suikoden Goketsu Hyakuhachi-nin no Hitori - British Museum

Artist: Utagawa Kuniyoshi

Title: Tsuzoku Suikoden Goketsu Hyakuhachi-nin no Hitori

Date: 1797-1861 (artist)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...