Utagawa Hiroshige: No 54 Otsu Mii-dera Kanki-do yori Otsu no machi kosui kanbo / Gojusan-tsugi Meisho Zue - British Museum

Artist: Utagawa Hiroshige

Title: No 54 Otsu Mii-dera Kanki-do yori Otsu no machi kosui kanbo / Gojusan-tsugi Meisho Zue

Date: 1855

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Woodblock print. Lake Otsu from the Kanki-do of Miidera temple in Otsu.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...