Utagawa Hiroshige: No 50 Tsuchiyama Suzuka no fumoto gawa / Gojusan-tsugi Meisho Zue - British Museum

Artist: Utagawa Hiroshige

Title: No 50 Tsuchiyama Suzuka no fumoto gawa / Gojusan-tsugi Meisho Zue

Date: 1855

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Woodblock print. Foot of Suzuka and Suzuka River at Tsuchiyama.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...