Utagawa Hiroshige: Ishiyakushi / No 45 Tokaido Gojusan-tsugi no uchi - British Museum

Artist: Utagawa Hiroshige

Title: Ishiyakushi / No 45 Tokaido Gojusan-tsugi no uchi

Date: 1842-1843 (circa)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...