Utagawa Hiroshige: No 35 Yoshida Toyokawa-bashi / Tokaido Gojusan-tsugi no uchi - British Museum

Artist: Utagawa Hiroshige

Title: No 35 Yoshida Toyokawa-bashi / Tokaido Gojusan-tsugi no uchi

Date: 1833-1834 (circa)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Description:

Woodblock print. Rural landscape. Toyokawa bridge. 1 of 2.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...