Utagawa Hiroshige: No 2 Shosin gakuso koki o sason / Honcho Nenreki Zue - British Museum

Artist: Utagawa Hiroshige

Title: No 2 Shosin gakuso koki o sason / Honcho Nenreki Zue

Date: 1847-1851 (circa)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...