Katsukawa Shunsho: Kyu-damme / Chushingura-juichi-maizoku - British Museum

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Kyu-damme / Chushingura-juichi-maizoku

Date: 1726-1792 (artist)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...