Katsukawa Shunsho: Kokan no seki waka roku-gi - British Museum

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Kokan no seki waka roku-gi

Date: 1726-1792 (artist)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...