Katsukawa Shunsho: Dai-ichi / Kaiko Yashinai-gusa - British Museum

Artist: Katsukawa Shunsho

Title: Dai-ichi / Kaiko Yashinai-gusa

Date: 1726-1792 (artist)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...