Utagawa Toyoharu: Fukagawa sanjusangendo toshiya no zu - British Museum

Artist: Utagawa Toyoharu

Title: Fukagawa sanjusangendo toshiya no zu

Date: 1717-1750 (circa;floruit)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...