Utagawa Toyoharu: Yashima Dannoura gassen no zu / Uki-e Wakoku Keiseki - British Museum

Artist: Utagawa Toyoharu

Title: Yashima Dannoura gassen no zu / Uki-e Wakoku Keiseki

Date: 1717-1750 (circa;floruit)

Details: More information...

Source: British Museum
Browse all 9,127 prints...

Similar Prints Compare Prints...