Tsukioka Yoshitoshi: #3 Aizu Komon Examining a Head - The Art of Japan

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: #3 Aizu Komon Examining a Head

Date: 1868

Details & Prices: More information...

Source: The Art of Japan
Browse all 1,399 prints...

Download Image

Similar Prints Compare Prints...