Tsukioka Yoshitoshi: Taira no Tadanori - Tsuki Hyakushi # 86 - Artelino

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Taira no Tadanori - Tsuki Hyakushi # 86

Date: 1890.

Details & Prices: Tsukioka Yoshitoshi: Taira no Tadanori - Tsuki Hyakushi # 86 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Tsuki Hyakushi" (One Hundred Aspects of the Moon) Taira no Tadanori impatiently waits for his lover outside of her house.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...