Tsukioka Yoshitoshi: Mount Ashigara Moon - Yoshimitsu # 70 - Artelino

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Mount Ashigara Moon - Yoshimitsu # 70

Date: 1889.

Details & Prices: Tsukioka Yoshitoshi: Mount Ashigara Moon - Yoshimitsu # 70 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Tsuki Hyakushi; Ashigarayama no Tsuki" (One Hundred Aspects of the Moon; Mt. Ashigara Moon) Minamoto no Yoshimutsu (1056-1127) plays "sho" (a small mouth organ with several bamboo reeds).

Download Image

Similar Prints Compare Prints...