Yoshida Toshi: No. 7 - Artelino

Artist: Yoshida Toshi

Title: No. 7

Date: 1952.

Details & Prices: Yoshida Toshi: No. 7 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"No. 7".

Download Image