Tsukioka Yoshitoshi: Iron Caldron - Tsuki Hyakushi # 18 - Artelino

Similar Prints Compare Prints...