Utagawa Hiroshige: Kyoka Tokaido - Sakanoshita - Artelino

Artist: Utagawa Hiroshige

Title: Kyoka Tokaido - Sakanoshita

Date: Late 1830s.

Details & Prices: Utagawa Hiroshige: Kyoka Tokaido - Sakanoshita - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Tokaido Goju-san Tsugi" (Fifty-three Stations of Tokaido). "Sakanoshita".

Download Image

Similar Prints Compare Prints...