Yoshida Toshi: Urayasu - Artelino

Artist: Yoshida Toshi

Title: Urayasu

Date: 1951.

Details & Prices: Yoshida Toshi: Urayasu - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Urayasu".

Download Image