Tomioka Eisen: Japanese Umbrellas (kuchi-e) - Artelino

Similar Prints Compare Prints...