Sekino Junichiro: Eizo and Matsu-o-maru - Bunraku - Artelino

Artist: Sekino Junichiro

Title: Eizo and Matsu-o-maru - Bunraku

Date: 2nd edition in 1956.

Details & Prices: Sekino Junichiro: Eizo and Matsu-o-maru - Bunraku - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

Masster bunraku pupeteer, Yoshida Eizo, is playing the puppet Matsu-o-maru.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...