Tsukioka Yoshitoshi: Kamatari - Mirror of Famous Generals - Artelino

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Title: Kamatari - Mirror of Famous Generals

Date: 1879.

Details & Prices: Tsukioka Yoshitoshi: Kamatari - Mirror of Famous Generals - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Dai Nippon Meisho Kagami" (Mirror of Famous Generals of Japan). Nakatomi-no-Kamatari who was emperor's minister and Prince Naka-no-Oe-no-Oji are killing Iruka Daijin in 645 AD.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...