Mizuno Toshikata: Mountain Excursion - Thirty-six Selected Beauties - Artelino

Artist: Mizuno Toshikata

Title: Mountain Excursion - Thirty-six Selected Beauties

Date: Ca. 1893.

Details & Prices: Mizuno Toshikata: Mountain Excursion - Thirty-six Selected Beauties - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Similar Prints Compare Prints...