Yoshida Toshi: No. 6 - Artelino

Artist: Yoshida Toshi

Title: No. 6

Date: 1952.

Details & Prices: Yoshida Toshi: No. 6 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"No. 6".

Download Image