Kawase Hasui: Miyajima no Tsukiyo Tori - Artelino

Artist: Kawase Hasui

Title: Miyajima no Tsukiyo Tori

Date: 1947.

Details & Prices: Kawase Hasui: Miyajima no Tsukiyo Tori - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Miyajima no Tsukiyo" Torii gate in Miyajima shrine at a moon-lit night.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...