Tsukioka Yoshitoshi: Mount Otowa Moon - Bright God Tamura # 35 - Artelino

Similar Prints Compare Prints...