Yoshida Hiroshi: Three Little Island - Artelino

Artist: Yoshida Hiroshi

Title: Three Little Island

Date: 1930.

Details & Prices: Yoshida Hiroshi: Three Little Island - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description: From the second series of "Inland Sea", "Setonaikai Mitsu-Kojima" Three little islands.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...