Tsukioka Yoshitoshi: Fisher Woman - The Scenic Places of Tokaido - Artelino

Similar Prints Compare Prints...