Utagawa Yoshitora: Hayami Sozaemon - Biography of Royal Vassals - Artelino

Artist: Utagawa Yoshitora

Title: Hayami Sozaemon - Biography of Royal Vassals

Date: 1864.

Details & Prices: Utagawa Yoshitora: Hayami Sozaemon - Biography of Royal Vassals - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Chushin Gishi Meimei Den" (Biographies of Royal Vassals) Hayami Sozaemon.

Download Image

Similar Prints Compare Prints...