Kosaki, Kan: ITSUMO HITORI (always alone) - Asian Collection Internet Auction

Artist: Kosaki, Kan

Title: ITSUMO HITORI (always alone)

Date: 1/200, not dated

Details & Prices: Unfortunately the source of this print no longer exists.

Source: Asian Collection Internet Auction

Similar Prints Compare Prints...