Kosaki, Kan: DOUSHIYOUMONAI (useless myself) - Asian Collection Internet Auction

Artist: Kosaki, Kan

Title: DOUSHIYOUMONAI (useless myself)

Date: 163/250, not dated

Details & Prices: Unfortunately the source of this print no longer exists.

Source: Asian Collection Internet Auction

Similar Prints Compare Prints...